Výběr dodavatele

Co můžeme očekávat od dobře vyprojektované, správně navržené a odborně nainstalované klimatizační jednotky. Že bude hlavně dobře chladit. Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasickou spotřební elektroniku, kterou jednoduše doma zapojíte do zásuvky, je potřeba věnovat péči výběru správného dodavatele. Instalace bude vyžadovat stavební úpravy, průraz zdí, připojení na elektroinstalaci, uložení rozvodů. Prověřte, jak chce Vámi oslovená firma vyprojektovat výkon a provést instalaci.

Aby dobře posloužila

Obraťte se s důvěrou na naší firmu. Jsme certifikovaná česká společnost, a prodáváme produkty šité na míru zákazníkovi. Klimatizační jednotka se stane pevně nainstalovanou součástí Vašich interiérů. Její vzhled a provedení montáže je dáno právě odbornou způsobilostí firmy, která instalaci provádí.

You may also like